Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Změna užívání klubovny na knihovnu, v suterénu polikliniky Okružní 2160, Nymburk
Odesílatel Věra Hubená
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2018 15:21:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Doplnění, změna č. 1 - příloha - Výkaz výměr elektroinstalace změna č. 1


Přílohy
- 11_VZ_01 VV - ei-změna č. 1.xls (54.00 KB)