Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Plošina pro imobilní osoby – Hálkovo městské divadlo Nymburk
Odesílatel Věra Hubená
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2019 16:30:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

vysvětlení č. 1


Přílohy
- vysvětlení,doplnění č. 1.pdf (252.80 KB)