Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Nymburk a území ORP Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2016 29.08.2016 10:00
PD - Nymburk-Výstavba chodníku ul. U Skály
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2016 15.08.2016 10:00
Parkoviště u polikliniky Okružní ulice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 15.08.2016 10:00
Tyršova 1 - hydroizolace spodní stavby
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 18.07.2016 10:00
Eliščina tř. 158 - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 15.07.2016 10:00
"Rekonstrukce bazénu Boleslavská Nymburk - PD II."
podlimitní Zadáno 13.06.2016 29.06.2016 11:00
Tyršova 1 - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2016 27.06.2016 10:00
Nemocnice Nymburk, pavilon A - Výměna výtahu
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2016 21.06.2016 10:00
Forenzní audit Technických služeb města Nymburka, p. o.
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 15.06.2016 10:00
ZŠ Letců R.A.F. 1981 Nymburk-výměna oken a meziokenních vložek pavilonu U1
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 07.06.2016 10:00
ZŠ Tyršova Nymburk-výměna oken východní strany objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2016 02.06.2016 10:00
IV. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro obec s rozšířenou působností Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 26.05.2016 10:00
Úprava územního plánu města Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2016 26.05.2016 09:00
Městská knihovna - výměna oken
VZ malého rozsahu Zadáno 22.04.2016 09.05.2016 10:00
Dětské hřiště ul. Gen. A. Sochora - úpravy povrchů ploch
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2016 11.04.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016