Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce tepelného zdroje - ul. Rákosova, č.p. 2291 VZ_NBK_050_2017_07
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2017 30.08.2017 10:00
Výměna jižních oken Radnice č.p. 163, MěÚ Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2017 22.08.2017 10:00
Odvodnění kaple sv. Jana Nepomuckého
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2017 15.08.2017 10:00
Oprava sekundárních rozvodů MŠ Nymburk IV
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2017 09.08.2017 10:00
Značka a vizuální identita města Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2017 20.09.2017 17:00
Dětské hřiště v ul. J. Gagarina III.
Město Nymburk
podlimitní Zadáno 30.06.2017 28.07.2017 09:00
Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Nymburk a území ORP Nymburk
Město Nymburk
nadlimitní Zadáno 19.06.2017 18.07.2017 10:00
Zpracování architektonické studie Nymburk - Přednádražní prostor
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2017 30.06.2017 10:00
Rekonstrukce ohradní zdi St. děkanství
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2017 22.06.2017 10:00
Úsekový rychloměr - úsekové měření rychlosti II
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2017 03.07.2017 10:00
Gymnázium Nymburk - repase oken III
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2017 29.05.2017 10:00
Čerpání vody pro výtoková místa v areálu HZS Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2017 01.06.2017 10:00
Rekonstrukce Lipové ulice včetně opravy kanalizačního řadu
Město Nymburk
podlimitní Zadáno 11.05.2017 29.05.2017 11:00
Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace a autorský dozor pro projekt: "VYBUDOVÁNÍ PARKOVACÍHO SYSTÉMU P+R U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V NYMBURCE"
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2017 24.05.2017 10:00
Výměna oken na objektu DM v areálu ZŠ Letců R.A.F. 1989, Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2017 05.05.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016