Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ZŠ Letců R.A.F. 1981 Nymburk-výměna oken a meziokenních vložek pavilonu U1
Odesílatel Marcela Rástočná
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2016 09:03:50
Předmět Dodatečné informace č. 3 - příloha č. 1

Dodatečná informace č. 3 - příloha č. 1


Přílohy
- 13_VZ_13 Dodatečná informace č. 3 - příloha č. 1, Opravený výkaz výměr (xls).xls (113.00 KB)