Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zimní stadion Nymburk - "Projektový management"
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2024 07.05.2024 12:00
Oprava městských hradeb v rozsahu mezilehlé hradby, mezi ulicí Na Rejdišti a parkem na břehu slepého ramene řeky Labe, Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.04.2024 09.05.2024 10:00
VZ_NBK_040_2024_01 – V 00706A – Zajištění kybernetické bezpečnosti informačního systému – nové vyhlášení HW
Město Nymburk
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2024 22.05.2024 10:00
Restaurování kazatelny - kaple sv. Jana Nepomuckého Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2024 02.05.2024 10:00
Restaurování hrobové kaple rodiny Tuzarových v Nymburce
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2024 30.04.2024 10:00
"Automatické parkovací zařízení pro kola v Nymburce"
Město Nymburk
podlimitní Příjem nabídek 18.04.2024 09.05.2024 10:00
Dodávka zemního plynu na období roku 2025 - 2027
Město Nymburk
podlimitní Zadáno 04.04.2024 04.04.2024 12:20
Dodávka elektřiny na období roku 2025 - 2027
Město Nymburk
nadlimitní Zadáno 04.04.2024 04.04.2024 12:00
Realizace víceúčelového sportovního hřiště na Všechlapském vrchu
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2024 18.04.2024 10:00
Obnova hydroizolační funkce střechy - Hálkovo divadlo Nymburk - II.
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2024 06.05.2024 10:00
Studie zklidnění dopravy ve městě Nymburku – lokalita u sportovního centra Veslák
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2024 14.03.2024 10:00
Dodávky pracovní obuvi pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2024 18.03.2024 09:00
DNS01-14 Dodávka monitorů pro Nemocnici Nymburk s.r.o. - I - 2024
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Zadáno 14.02.2024 26.02.2024 12:00
Adaptace vytápění - kino Sokol Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2024 22.02.2024 10:00
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora BOZP při realizaci akce: Nymburk, Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2024 20.02.2024 11:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30  ››