Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Lávka přes plavební komoru v Nymburce II.
podlimitní Příjem nabídek 07.07.2019 29.07.2019 10:00
Odborný průzkum - mosty Nymburk - II
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2019 19.07.2019 10:00
Eliščina tř. 158 - oprava balkonů a lodžií
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.06.2019 12.07.2019 10:00
Obecní dům Nymburk, Smetanova č. p. 55 - rozšíření kapacity velkého sálu + terasa - Projektová dokumentace II
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2019 25.06.2019 10:00
Dodávka mobilního RTG přístroje s C-ramenem
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.05.2019 17.06.2019 10:00
Dodávka ultrazvuku pro GPO
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2019 07.05.2019 10:00
Plošina pro imobilní osoby – Hálkovo městské divadlo Nymburk - II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.04.2019 16.04.2019 10:00
Nákladní plošina – Hálkovo městské divadlo Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.04.2019 23.04.2019 10:00
Provozování přívozu přes řeku Labe v Nymburce
nadlimitní Hodnocení 13.03.2019 13.05.2019 10:00
Oprava vodovodu a kanalizace Soudní 21/8, Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 19.02.2019 10:00
Rekonstrukce ulice Vodárenská včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu
podlimitní Vyhodnoceno 01.02.2019 14.03.2019 10:00
Provozování přívozu přes Labe
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.10.2018 17.10.2018 10:00
Oprava vyzdívky podlahy v kremační peci typ C411 – Krematorium Nymburk
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.09.2018 01.10.2018 10:00
Realizace dopravního značení – Palackého třída (úsek ul. Nádražní-Poděbradská)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.09.2018 08.10.2018 10:00
Servisní údržba kremační pece typ C 411 – Krematorium Nymburk -II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.06.2018 11.07.2018 10:00
všechny zakázky