Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Komenského - předokenní žaluzie nová budova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 17.05.2021 11:00
Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Hodnocení 13.04.2021 05.05.2021 12:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Nymburk s.r.o. č. II
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 12.05.2021 12:00
Zpřístupnění věže kostela sv. Jiljí III
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2021 23.04.2021 11:00
Zajištění služeb koordinátora BOZP při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2021 06.04.2021 10:00
Zajištění služeb technického dozoru stavebníka při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2021 06.04.2021 13:00
Poradenství a právní služby spojené s výstavbou a provozováním zimního stadionu v Nymburce
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2021 30.04.2021 11:00
Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška
podlimitní Hodnocení 11.03.2021 07.04.2021 10:00
Odpočinková a výuková zahrada "Zahrada skřítka Větrníka" - III. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.03.2021 22.03.2021 11:00
Dodávka laserových tiskáren pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2021 16.02.2021 10:00
Rozšíření systému separace odpadů – město Nymburk – dodávka nádob na tříděný odpad
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2021 22.02.2021 10:00
Zpracování projektových dokumentací výstavby a rekonstrukcí staveb pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
podlimitní Vyhodnoceno 20.01.2021 11.02.2021 10:00
Dodávka zařízení ICT pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.01.2021 22.01.2021 10:00
Dodávky nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.01.2021 25.01.2021 08:00
Dodávka artroskopického shaveru pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.12.2020 26.01.2021 08:00
všechny zakázky