Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka infuzní techniky pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 13.12.2021 12:00
Dodávky nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o. II
podlimitní Hodnocení 11.11.2021 29.11.2021 10:00
Dodávka nemocničních lůžek včetně antidekubitních matrací pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Hodnocení 10.11.2021 30.11.2021 12:00
Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška IV
podlimitní Příjem nabídek 08.11.2021 21.12.2021 10:00
Dodávka dezinfekčních prostředků pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 15.10.2021 13.12.2021 12:00
Dodávka 2 ks serverů pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.09.2021 20.09.2021 10:00
ZŠ Tyršova - Výměna střešní krytiny
podlimitní Hodnocení 27.08.2021 17.09.2021 10:00
Stavební úpravy suterénu budovy B a C Nemocnice Nymburk s.r.o. – přesun patologie
podlimitní Vyhodnoceno 25.08.2021 29.11.2021 12:00
Zajištění komplexního servis prádla pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
nadlimitní Vyhodnoceno 10.08.2021 19.10.2021 12:00
PD - Parkování P+R u hlavního nádraží v Nymburce
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.07.2021 19.08.2021 10:00
ZŠ Komenského - předokenní žaluzie nová budova II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2021 18.06.2021 11:00
Zajištění pravidelných revizí elektrických rozvodů, elektrických spotřebičů a hromosvodů pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2021 31.05.2021 13:00
Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2021 05.05.2021 12:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Nymburk s.r.o. č. II
nadlimitní Vyhodnoceno 12.04.2021 12.05.2021 12:00
Zajištění služeb koordinátora BOZP při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2021 06.04.2021 10:00
všechny zakázky