Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Adaptace vytápění - kino Sokol Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 22.02.2024 10:00
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora BOZP při realizaci akce: Nymburk, Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 20.02.2024 11:30
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka TDS a koordinátora BOZP při realizaci: Nymburk, rekonstrukce chodníků a parkovacího stání v ulici Tyršova
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.02.2024 20.02.2024 12:30
Doplnění chodníku na parc. č. 738/20, k. ú. Nymburk
Město Nymburk
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2024 20.02.2024 10:00
Revitalizace zeleně ve městě Nymburk
Město Nymburk
podlimitní Hodnocení 18.01.2024 07.02.2024 10:00
Nymburk - Levobřežní cyklostezka s přemostěním Starého Labe
Město Nymburk
podlimitní Hodnocení 05.01.2024 13.02.2024 10:00
Město Nymburk -zajištění bezbariérovosti městské nemocnice
Nemocnice Nymburk s.r.o.
podlimitní Hodnocení 04.01.2024 24.01.2024 10:00
část 12: Zástěry
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 21.02.2024 10:00
část 11: Návleky na obuv
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 06.02.2024 10:00
část 10: Pláště návštěvnické
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 27.02.2024 10:00
část 9: Pláště operační standart
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Příjem nabídek 04.01.2024 18.03.2024 10:00
část 8: Oděv operační set
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 06.02.2024 10:00
část 7: Oděv operační
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 26.02.2024 10:00
část 6: Ústenky jednorázové s úvazky
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 06.02.2024 10:00
část 5: Ústenky jednorázové s gumičkou
Nemocnice Nymburk s.r.o.
nadlimitní Hodnocení 04.01.2024 06.02.2024 10:00
všechny zakázky