Veřejné zakázky města Nymburk

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Nymburk.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nymburk – ul. u Starého Labe – rozšíření chodníku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.07.2021 27.07.2021 10:00
Sportovní hřiště v sídlišti Jankovice
podlimitní Příjem nabídek 25.06.2021 06.08.2021 16:00
Nymburk - Opravy teras Eliška 2.NP
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.06.2021 12.07.2021 10:00
Výměna ležatých rozvodů vody v Poliklinice Nymburk, č. p. 2161
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.06.2021 29.06.2021 10:00
Nymburk - ul. Obchodní - přechod pro chodce
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2021 29.06.2021 09:30
ZŠ Komenského - předokenní žaluzie nová budova II
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.06.2021 18.06.2021 11:00
Dodávka venkovní fontány s vodním mlžením do parku Dr. A. Brzoráda v Nymburce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.06.2021 28.06.2021 10:00
Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské třídy Nymburk
podlimitní Hodnocení 24.05.2021 15.06.2021 10:00
Zajištění pravidelných revizí elektrických rozvodů, elektrických spotřebičů a hromosvodů pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.05.2021 31.05.2021 13:00
Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Vyhodnoceno 13.04.2021 05.05.2021 12:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Nymburk s.r.o. č. II
nadlimitní Vyhodnoceno 12.04.2021 12.05.2021 12:00
Zajištění služeb koordinátora BOZP při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2021 06.04.2021 10:00
Zajištění služeb technického dozoru stavebníka při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2021 06.04.2021 13:00
Poradenství a právní služby spojené s výstavbou a provozováním zimního stadionu v Nymburce
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2021 30.04.2021 11:00
Dodávka laserových tiskáren pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2021 16.02.2021 10:00
všechny zakázky