Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nymburk - Výstavba chodníku v ulici Dlabačova
Odesílatel Marcela Rástočná
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2017 10:45:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dodatečná informace č. 1 - příloha č. 1 (výkaz výměr II)


Přílohy
- 09_VZ_01 Výkaz výměr II.xlsx (128.59 KB)