Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka echokardiografu pro kardiologii a ultrazvuku pro GPO
Odesílatel Michal Breda
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk, s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.06.2018 10:39:59
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

v reakci na dotaz uchazeče a v zájmu dosažení maximální ekonomické efektivity mění Zadavatel zadání této VZMR tak, že nebude automaticky vyřazovat nabídky, které nesplní některý z minimálních technických požadavků uvedených v příloze č. 3.1 (tzn. bude akceptovat i nabídky v s odpovědí "ne" v některém řádku. Nicméně Zadavatel tyto odpovědi zohlední při hodnocení nabídky v kriteriu č. 2 - Provozní efektivita.

Ing. Michal Breda

Původní zpráva

Datum 11.06.2018 12:18:10
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

žádáme tímto o vysvětlení zadávací dokumentace na základě přiložených dodatečných dotazů. Předem děkujeme za odpovědi.


Přílohy
Dodatečné dotazy - Nemocnice Nymburk.pdf (367.19 KB)
Dodatečné dotazy - Nemocnice Nymburk.docx (21.07 KB)