Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace dopravního značení – Palackého třída (úsek ul. Nádražní-Poděbradská)
Odesílatel Věra Hubená
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2018 14:58:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Došlo k úpravě Krycího listu nabídky viz příloha č. 1


Přílohy
- Vysvětlení,doplnění,změna č.2.pdf (254.33 KB)