Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „014D241009170 Pořízení dopravního automobilu pro jednotku dobrovolných hasičů Nymburk
Odesílatel Libuše Nováková
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.01.2019 16:35:27
Předmět výzva

Dodávka dopravního automobilu dle textu v zadávací dokumentaci a dle příloh