Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Vodárenská včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu
Odesílatel Hana Ottová
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.02.2019 16:51:49
Předmět Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- D1 - Změna a doplnění zadávací dokumentace.pdf (662.85 KB)
- D1 - Změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 1.doc (260.50 KB)
- D1 - Změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 2.doc (163.00 KB)