Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Vodárenská včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu
Odesílatel Hana Ottová
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2019 17:09:25
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- D2 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace.pdf (662.18 KB)