Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Vodárenská včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu
Odesílatel Hana Ottová
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2019 15:52:31
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- D3 - Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (643.46 KB)