Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka mobilního RTG přístroje s C-ramenem
Odesílatel Michal Breda
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk, s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2019 09:59:48
Předmět Výzva

Zadavatel tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky na realizaci zakázky:
„Dodávka mobilního RTG přístroje s C-ramenem“.