Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace sportovišť ZŠ Letců R.A.F. - I. etapa
Odesílatel Hana Ottová
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2020 11:21:34
Předmět Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace č. 1

viz přílohy


Přílohy
- D1 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace.pdf (791.38 KB)
- D1 - Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace - Příloha č. 1.pdf (591.83 KB)