Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Služby pro Nemocnici Nymburk s.r.o. – Telekomunikace a přenos dat
Odesílatel Tatiana Bastiánová
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2020 23:10:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči o veřejnou zakázku,

k doručenému dotazu ze dne 7.7.2020 uvádíme následující:

Dotaz:
Dobrý den,

níže si dovoluji zaslat dotaz k veřejné zakázce.

„Zadavatel v čl. 5 Zadávací dokumentace požaduje zahájení plnění do 3 pracovních dnů od dne účinnosti smlouvy. S ohledem na to, že účinnost smlouvy nastane podepsáním smlouvy zadavatelem, jelikož potenciální dodavatel podepsaný návrh smlouvy přikládá již k nabídce, si potenciální dodavatel dovoluje poukázat na to, že doba 3 pracovních dní je diskriminační a velmi upřednostňující současného poskytovatele služeb. Žádáme tedy tímto Zadavatele, aby dobu přiměřeně prodloužil, a to alespoň na 30 pracovních dní
Předem děkuji za Vaše vyjádření."

Odpověď:

V rámci zpracování vyjádření k dotazům ze dne 2. 7.2020 (dotaz 7) Zadavatel dospěl k závěru, že prodloužení termínu zahájení realizace na 15 dnů od podpisu smlouvy je dostatečné a termín v bode 5 . Zadávací dokumentace již znovu prodlužovat nebude.
Zadavatel trvá na požadavku zahájení realizace do 15 dní od podpisu smlouvy.
Jak již bylo vysvětleno uchazeč předkládá návrh smlouvy, která bude předmětem případného dalšího upřesnění v rámci jednání s vybraným konkrétním dodavatelem. Tato doba tedy neplyne od data podání nabídky, ale od aktuálního data podpisu Smlouvy o dílo.

S pozdravem
Tatiana Bastiánová


Přílohy
- VZ11-2020 ZD Telekomunikace -aktualizace.pdf (263.50 KB)