Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a montáž mycího automatu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Odesílatel Barbora Šimůnková
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2020 15:45:41
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený pane inženýre,

prodlouženou záruku nepožadujeme po výrobci, tzn. ten jí nemusí poskytovat, ale po dodavateli, s nímž chceme uzavřít smlouvu.
Vítězný dodavatel na sebe tedy bere riziko prodloužené záruky a předpokládali jsme, že o tuto službu navíc se může navýšit také cena.
Nejde tedy o parametr, který by měl být jakkoliv omezující.

Přesto jsme se rozhodli na Váš požadavek záruční lhůtu snížit na požadovaných 24 měsíců.

Opravenou dokumentaci nahrávám do příloh k doplnění zadávací dokumentace a prodloužím termín pro podání nabídek.

Hezký den.

Ing. Barbora Šimůnková