Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka laserových tiskáren pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Odesílatel Tatiana Bastiánová
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2021 07:51:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Hranici tolerance +/- 10% požadujeme dodržet v celých hodnotách počtu stránek (tj.min 41str/min při jednostranném tisku a 21str/ min při oboustranném tisku)