Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění služeb technického dozoru stavebníka při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.
Odesílatel Tatiana Bastiánová
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2021 20:03:18
Předmět Výzva

Dobrý den,
na základě získaných referencí si Vás tímto dovolujeme vyzvat k podání nabídky do veřejné zakázky „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka při realizaci staveb a rekonstrukcí v Nemocnici Nymburk s.r.o.“

S ohledem na transparentnost a rovný přístup ke všem dodavatelům na trhu veřejnou zakázku zadáváme v režimu VZMR prostřednictvím nástroje E-ZAK.

Bližší informace o této zakázce naleznete na profilu zadavatele Nemocnice Nymburk s r.o.: https://zakazky.mesto-nymburk.cz/profile_display_686.html

Kompletní zadávací dokumentaci vč. příloh je zveřejněná v záložce: Zadávací dokumentace.

Pro přístup k zakázce, odeslání nabídky a další komunikaci se Zadavatelem je nutné přihlášení do systému E-ZAK.

Ke komunikaci se zadavatelem v rámci VZ (doplnění informací, žádosti o vysvětlení atd.) využijte záložku Vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace nebo záložku Individuální komunikace.

S pozdravem
Tatiana Bastiánová
administrátorka VZ
Nemocnice Nymburk s.r.o.