Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Nymburk s.r.o. č. II
Odesílatel Tatiana Bastiánová
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2021 20:07:26
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
na základě Vaší žádosti upřesňujeme požadavek následovně:
Zadavatel ke stanovenému požadavku v příloze č. 3 v textu jednoznačně uvádí:
Poptávaný limit plnění ve výši 20.000.000 Kč je limitem plnění u všech poptávaných rizik obsažených v pojistné smlouvě (tedy profesní, obecná odpovědnost a odpovědnost za výrobek) jednotlivě za tato rizika.

Zadavatel vzhledem k termínu doručení dotazu poskytuje toto vysvětlení v souladu s §98 ods. 3. ZZVZ.

S pozdravem
Tatiana Bastiánová
Nemocnice Nymburk s.r.o.

Původní zpráva

Datum 10.05.2021 15:23:23
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Žádáme o upřesnění, zda poptávaný limit plnění ve výši 2Omil. Kč, je celkovým limitem plnění za všechna rizika obsažená v pojistné smlouvě (tedy profesní, obecná odpovědnost a odpovědnost za výrobek), nebo zda je poptáván limit plnění ve výši 20 pro každé riziko samostatně.