Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní hřiště v sídlišti Jankovice
Odesílatel Jan Pumpr
Organizace odesílatele Ing. Jan Pumpr [IČO: 14460696]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.07.2021 18:28:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VZD č. 1, kterou se informuje o obdržených dotazech a o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 26.7.2021, 13.30 hod.


Přílohy
- 189 - VZD č. 1.pdf (346.69 KB)