Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní hřiště v sídlišti Jankovice
Odesílatel Jan Pumpr
Organizace odesílatele Ing. Jan Pumpr [IČO: 14460696]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.07.2021 17:27:56
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 s novým VV a dalšími přílohami, kterým se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 2. srpna 2021, 13.30 hod.


Přílohy
- 189 - VZD č. 2.pdf (606.16 KB)
- 189 - Příloha č. 1 VZD č. 2 - SO01.22 Multifunkční hřiště.pdf (3.49 MB)
- 189 - Příloha č. 2 VZD č. 2 - VV - SO01 SO02.xlsx (247.77 KB)
- 189 - Příloha č. 3 VZD č. 2 - SO01.20 Výpis betonových prvků.pdf (720.09 KB)
- 189 - Příloha č. 4 VZD č. 2 - odpovědi na dotazy 210714.pdf (147.91 KB)
- 189 - Příloha č. 5 VZD č. 2 - SO01.23 Podium.pdf (143.10 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby