Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní hřiště v sídlišti Jankovice
Odesílatel Jan Pumpr
Organizace odesílatele Ing. Jan Pumpr [IČO: 14460696]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2021 19:32:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VZD č. 3, kterým se nově stanoví lhůta pro podání nabídek do 6.8.2021, 16.00 hod.


Přílohy
- 189 - VZD č. 3.pdf (280.32 KB)