Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Sportovní hřiště v sídlišti Jankovice
Odesílatel Jan Pumpr
Organizace odesílatele Ing. Jan Pumpr [IČO: 14460696]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2021 19:03:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

VZD č. 4 s přílohou, kterým se posouvá termín pro podání nabídek do 11.8.2021, 13.30 hod.


Přílohy
- 189 - VZD č. 4.pdf (334.38 KB)
- 189 - Příloha č. 1 VZD č. 4 - VV - SO01 SO02 AKTUALIZACE 2.8.2021.xlsx (248.76 KB)