Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka 2 ks serverů pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Odesílatel Tatiana Bastiánová
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.09.2021 20:11:52
Předmět Výzva

Dobrý den,
dovolujeme si Vás tímto vyzvat k podání nabídky na veřejnou zakázku „ Dodávka 2 ks serverů pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“.
Další informace k veřejné zakázce a zadávací dokumentaci naleznete na profilu zadavatele:
https://zakazky.mesto-nymburk.cz/contract_index.html

S pozdravem
Tatiana Bastiánová
Administrátorka VZ
Nemocnice Nymburk s.r.o.