Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava městských hradeb v rozsahu dvou věží a výměny střešního pláště v Nymburce
Odesílatel Markéta Tomčíková
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.05.2022 13:37:19
Číslo jednací ve SpSl MUNYM-060/34172/2022/Tom
ID ve SpSl 15419005
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu VZ_NBK_060_2022_01 - Oprava městských hradeb v rozsahu dvou věží a výměny střešního pláště v Nymburce se rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Nejzazší termín podání nabídek je stanoven na 12.05.2022 do 11 hodin.

Mgr. Markéta Tomčíková
Vedoucí odboru kultury, školství
a památkové péče


Přílohy
- 10_VZ_01_prodlouzemi_lhuty_pro_podani_nabidek.pdf (174.39 KB)