Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Pletysmograf pro Nemocnici Nymburk s.r.o. - II.
Odesílatel Jana Ďuranová
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2022 11:37:13
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení dodavatelé,

dovolujeme si Vás touto cestou vyzvat k podání nabídky k této veřejné zakázce malého rozsahu. Veřejná zakázka je vyhlášena opakovaně z důvodu zrušení předchozího výběrového řízení pro chybné vymezení zadávacích podmínek.

Předem děkuji za Vaše nabídky.

S pozdravem

Jana Ďuranová
administrátorka veřejných zakázek