Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení nové pece - Krematorium Nymburk
Odesílatel Lenka Vondráčková
Organizace odesílatele BlueFort s.r.o. [IČO: 28798058]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.08.2023 12:13:18
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (154.82 KB)