Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky ochranných a hygienických prostředků pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Odesílatel Kristýna Heralová
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2023 12:43:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v příloze poskytuje Vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace č. 1 na základě dotazu dodavatele.


Přílohy
- Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 1.pdf (166.14 KB)
- Př.č. 1 Technická specifikace včetně cenové nabídky_aktualizace 1.xlsx (68.03 KB)