Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce komunikace U Cukrovaru, Nymburk
Odesílatel Věra Hubená
Organizace odesílatele Město Nymburk [IČO: 00239500]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2023 13:37:42
Číslo jednací ve SpSl MUNYM-050/76590/2023/Hub
ID ve SpSl 15602192
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

V oddílu zadávací dokumentace byly vyměněny přílohy: Technická specifikace a Výkaz výměr.
Nově jsou zde:
"Technická specifikace II"
"Výkaz výměr II"


Přílohy
- vysvětlení,doplnění č.1.pdf (352.64 KB)