Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky ochranných a hygienických prostředků pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Odesílatel Kristýna Heralová
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2023 12:11:27
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v příloze poskytuje Vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace č. 2 na základě dotazu dodavatele.


Přílohy
- Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 2.pdf (245.52 KB)
- Př.č. 1 Technická specifikace včetně cenové nabídky_aktualizace 2.xlsx (68.29 KB)