Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky ochranných a hygienických prostředků pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Odesílatel Kristýna Heralová
Organizace odesílatele Nemocnice Nymburk s.r.o. [IČO: 28762886]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2023 11:23:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel v příloze poskytuje Vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace č. 4 na základě dotazu dodavatele.


Přílohy
- Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 4.pdf (141.63 KB)
- Př.č. 1 Technická specifikace včetně cenové nabídky_aktualizace 4.xlsx (68.49 KB)