Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Pořízení nové pece – Krematorium Nymburk
Odesílatel Lenka Vondráčková
Organizace odesílatele BlueFort s.r.o. [IČO: 28798058]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.11.2023 14:05:54
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace - příloha č.6

Vysvětlení ZD č. 1 a změna technické specifikace


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (147.44 KB)
- PŘÍLOHA 6 Technická specifikace - úprava.docx (21.06 KB)