Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Komenského - předokenní žaluzie nová budova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 17.05.2021 11:00
Výběr pojistitele pro pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb Nemocnice Nymburk s.r.o. č. II
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 12.05.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016