Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka infuzní techniky pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2021 13.12.2021 12:00
Most v ulici Karla Čapka přes vodní tok Liduška IV
podlimitní Příjem nabídek 08.11.2021 21.12.2021 10:00
Dodávka dezinfekčních prostředků pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
podlimitní Příjem nabídek 15.10.2021 13.12.2021 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016