Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Počet povinných výkonů
Jednotka: ks
Popis:
(nepovinné)
Jedná se o počet povinných výkonů z výčtu v bodě 4.j., které Uchazeč provádí vlastními silami ve vlastních laboratořích. Vyšší hodnota je lepší.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 60 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět