Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nabídková cena
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Nabídkovou cenu účastník zpracuje vyplněním přílohy č. 1.1 zadávací dokumentace pro zpracování ceny. Nabídková cena za celou VZ v Kč, což je součet jednotlivých řádků v 1-6 Cenové tabulky, musí být rovněž uvedena v krycím listu nabídky.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 60 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět