Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Provozní efektivita
Jednotka: bod
Popis:
(nepovinné)
Hodnocení provozní efektivity proběhne v rámci praktického ověření přístroje v provozu a bude hodnoceno na základe zápůjčky přístroje na operačních sálech Zadavatele.
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvalitativní - číselnou hodnotu kritéria stanovuje hodnotitel
Orientace: sestupně výnosové kritérium - rostoucí, vyšší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 40 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět