Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Gymnázium Nymburk - repase oken II
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je repase části oken Gymnázia Nymburk v počtu 51ks převážně na jižní fasádě a menší části východní fasády jižního křídla v souladu s celkovým pasportem oken vypracovaným Ing. arch. janem Dluhošem v sprnu 2012 a v podrobnostech ve shodných pozicích podle zadávací dokumentace vyhotovené v prosinci 2012 Ondřejem Musilem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 200.000
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21. 03. 2014 10:00
Počátek běhu lhůt: 21. 02. 2014