Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MŠ U pejska a kočičky - výměna vnitřních instalací a stavební úpravy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Výměna vnitřních instalací a stavební úpravy na objektu zadavatele. Bližší specifikace předmětu VZ je uvedena v PD, která je přílohou č. 2 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 200.000
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 21. 04. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 29. 03. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: