Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provádění úklidových prací - budovy města Nymburk
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Poskytování úklidových prací v objektech zadavatele. Podrobná specifikace předmětu VZ je uvedena v Příloze č. 2 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09. 05. 2016 11:00
Počátek běhu lhůt: 15. 03. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: