Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: ZŠ Letců R.A.F. 1981 Nymburk-výměna oken a meziokenních vložek pavilonu U1
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Výměna výplní otvorů (okna a meziokenní vložky, ext. a int. parapety) v souladu se zadávací projektovou dokumentací, včetně likvidace původních oken a meziokenních vložek (obsahující AZC desky).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 200.000
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07. 06. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 19. 05. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: