Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: PD - Nymburk-Výstavba chodníku ul. U Skály
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení, včetně všech příslušných souvisejících profesí (veřejné osvětlení, odvodnění, dopravní značení, sadové úpravy), přípojek nebo přeložek a dopravně inženýrského opatření.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 200.000
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15. 08. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 25. 07. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: