Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce objektu Hlahol Nymburk
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Hlahol. V rámci stavebních prací se
bude jednat rovněž o přístavbu rampy a vybudování chodby pro bezbariérový vstup, vznik nové
učebny cizích jazyků a kabinetu, provedení nového sociálního zařízení pro žáky a učitele a dále
budou provedeny opravy a výměny jednotlivých prvků stavby – nová střecha nad přízemní částí
objektu, výměna výplní otvorů, nové podhledy, výměna povrchů podlah, výměna instalací
v celém objektu (ZTI, VZT, elektro, ÚT, slaboproud, MaR), zateplení objektu a nové vrata na
pozemek. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci,
která je Přílohou č. 2 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 28.02.2017 10:00
Datum zahájení: 06.02.2017 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: