Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VI. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění stavebních prací na rekonstrukci ulic Karla
Čapka, Jurie Gagarina a Vítkovické v části sídliště Drahelice s důrazem na zklidnění ulic a
bezbariérové řešení pěších zón v daném území, dále vybudování nových parkovacích zálivů podél
stávajících komunikací pro snížení deficitu odstavných stání v dané lokalitě, terénní úpravy
území, sadové úpravy, nové veřejné osvětlení a mobiliář. Bližší specifikace předmětu veřejné
zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.03.2017 10:00
Datum zahájení: 06.02.2017 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: