Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nymburk - Výstavba chodníku v ulici Dlabačova
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Výstavba chodníku v ulici Dlabačova včetně opravy krajnice v napojení na stávající chodník, odvodnění chodníku pomocí polopropustné dlažby, stavební úpravy veřejného osvětlení včetně kabelových propojení a nových svítidel, dále umístění a obnova drobných prvků mobiliáře.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk

Podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 200.000
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.04.2017 10:00
Datum zahájení: 23.03.2017 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: