Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Odvodnění kaple sv. Jana Nepomuckého
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Stavební práce potřebné k provedení odvodnění okolí kapale sv. J. Nepomuckého, ul. Tyršova Nymburk dle rozsahu a specifikací uvedených v projektové části zadávací dokumentace ...........
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR nad 200.000
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.08.2017 10:00
Datum zahájení: 27.07.2017 15:00