Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění stavebních prací na rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch ulic Karla Čapka a Mládežnické s důrazem na zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón v daném území, dále vybudování nových parkovacích míst.......
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Náměstí Přemyslovců 163
288 28 Nymburk
Podatelna
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.01.2018 09:00
Datum zahájení: 21.11.2017 13:00