Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody pro město Nymburk
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny včetně příslušenství, resp. cisternové automobilové cisterny ....
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: adresu zadavatele nebo elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem (https://www.ppe.cz/v2/profil/nymburk).
Kontakt: PPE.CZ s.r.o.
Bc. Filip Haferník / +420 595 170 938 / hafernik@ppe.cz

Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.05.2018 09:30
Datum zahájení: 13.04.2018 16:00