Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce ulice Vodárenská včetně opravy vodovodního a kanalizačního řadu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění stavebních prací na rekonstrukci ulice Vodárenská, v rámci kterých bude provedena výměna vodovodního a kanalizačního řadu, povrchů, rekonstrukce odvodnění zpevněných ploch, veřejné osvětlení, úprava stávajících sjezdů k přilehlým nemovitostem, aj. Výměna vodovodního a kanalizačního řadu je nezbytná z důvodu vyčerpání doby životnosti, o čemž svědčí časté havarijní stavy, které nezaručují bezporuchovou funkci. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem (https://www.ppe.cz/v2/profil/nymburk).
Kontakt: PPE.CZ s.r.o.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 01.03.2019 10:00
Datum zahájení: 01.02.2019 22:18