Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace sportovišť ZŠ Letců R.A.F. - I. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových zpevněných ploch, pochozích i pojížděných - hlavní páteřní komunikace, výstavba nového hřiště s umělým trávníkem a běžeckým oválem, oplocení areálu vč. zřízení nového vstupu z ulice Zbožská. Součástí předmětu veřejné zakázky je také přeložka areálového vodovodu, výstavba části nového odvodňovacího systému areálu, výstavba části nového areálového osvětlení napojeného na stávající rozvody školy a provedení nezbytných dokončovacích úprav. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem (https://www.ppe.cz/v2/profil/nymburk).
Kontakt: PPE.CZ s.r.o.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.01.2020 10:00
Datum zahájení: 23.12.2019 23:54